NSRV
MEDIINVEST Consulting

Seminár ku výzve 7.4 PRV SR 2014-2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj zorganizovala dňa 16. 6. 2017 v Giraltovciach informačný seminár s názvom „Výzva 7.4 PRV SR 2014-2020: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry“.

​V prílohe sa nachádza Správa z aktivity, fotogaléria a tiež prezentácie, ktoré boli použité na seminári. Všetkým účastníkom a organizátorom ďakujeme za účasť a živú, prínosnú diskusiu.

Uverejnené: 12.07.2017

Prílohy
Fotogaléria
Logá partnerov