NSRV
MEDIINVEST Consulting

Regionálna anténa - najnovšie aktuality

Pozvánka na seminár Podpora poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v NRO

​​​​Srdečne Vám pozývame na seminár ​"Podpora poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v NRO: existujúce a budúce opatrenia Programu rozvoja vidieka". ​Seminár sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 (štvrtok) o 13:00 v ...

Uverejnené: 16.11.2017

Registrácia na Konferenciu pre mladých poľnohospodárov - 19.október, Prešovský kraj

Národná sieť rozvoja vidieka SR bude realizovať informačné konferencie pre mladých farmárov, ktorí podpísali zmluvu o NFP z podopatrenia 6.1 PRV SR 2014 – 2020. V Prešovskom kraji sa konferencia bude konať ...

Uverejnené: 09.10.2017

Pozvánka - Tréningový seminár pre MAS/VSP

Vážení zástupcovia MAS a VSP, srdečne Vás pozývame na Tréningový seminár pre MAS/VSP z Prešovského kraja, ktorý sa uskutoční 11.-13. októbra 2017 vo Veľkom Šariši, v penzióne Šariš Park (cca 2 km od ...

Uverejnené: 04.10.2017

PPA- upozornenie pre mladých poľnohospodárov (zmena prílohy ku ŽoP)

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webovom sídle Upresnenie k Zverejnenému zoznamu povinných príloh k 1. ŽoP pre podopatrenie 6.1. Zároveň zverejnila aj aktualizovaný formulár "Oznámenie o splnení podmienky poskytnutia príspevku". ...

Uverejnené: 04.10.2017

PPA zverejnila zoznam príloh ku ŽoP pre mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webovom sídle zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu pre opatrenie 6.1. Zoznam povinných príloh pre 1. i 2. paušálnu platbu a formulár žiadosti nájdete TU.

Uverejnené: 02.10.2017


Projekt v realizácii

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY REGIONÁLNYCH ANTÉN (PDF)

Kalendár aktivít

Prihláška za člena NSRV

V prípade záujmu o členstvo vyplňte, prosím, prihlášku a podpísanú ju zašlite na naše kontaktné adresy emailom alebo poštou.

Logá partnerov