NSRV
MEDIINVEST Consulting

Regionálna anténa - najnovšie aktuality

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na stretnutie "Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014-2020", ktoré sa uskutoční dňa 28.12. 2017 v obci Víťaz (okr. Prešov). Pozvánka ...

Uverejnené: 22.12.2017

Pozvánka na workshop "MAS v Prešovskom kraji"

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na workshop pre MAS z regiónu, ktorý sa bude konať dňa 19. 12. 2017 v Starej Ľubovni. Hlavnou témou workshopu bude ...

Uverejnené: 15.12.2017

Pozvánka na školenie GSAA

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na školenie "Praktický seminár GSAA". Seminár sa uskutoční dňa 14.12.2017 (štvrtok) v Spišskom Podhradí a bude prebiehať v ...

Uverejnené: 07.12.2017

Dodatok č. 7 ku Systému riadenia CLLD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo na svojom webovom sídle Dodatok č. 7 ku Systému riadenia CLLD, ktorý je platný od 22. 11. 2017. Na webovej stránke MPRV SR nájdete ...

Uverejnené: 27.11.2017

Získavanie informácií o podporách z PPA - zverejnenie Manuálu pre žiadateľa

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webovom sídle Manuál pre žiadateľa, ktorý predstavuje praktický návod ako získavať informácie o podporách z PPA rýchlejšie a efektívnejšie. Manuál má slúžiť na urýchlenie a uľahčenie komunikácie žiadateľov ...

Uverejnené: 24.11.2017


Projekt v realizácii

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY REGIONÁLNYCH ANTÉN (PDF)

Kalendár aktivít

Prihláška za člena NSRV

V prípade záujmu o členstvo vyplňte, prosím, prihlášku a podpísanú ju zašlite na naše kontaktné adresy emailom alebo poštou.

Logá partnerov