Moderné technológi

Dátum: 19.01.2022


MODERNÉ TECHNOLÓGIE II

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.02.2022
Oprávnené aktivity

7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

Viac informácii v prílohe.

Naspäť na výpis