Výzva č. 60/PRV/2022

Dátum: 19.08.2022

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 15.08.2022 zverejnila Výzvu č. 60/PRV/2022 pre podopatrenie 4.3  Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení


Predmetnú výzvu nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Naspäť na výpis