VÝZVA - INVESTIČNÉ AKTIVITY OBCÍ S PRÍTOMNOSŤOU MRK

Dátum: 03.07.2024

Oblasti výzvy:

A. PITNÁ VODA, KANALIZÁCIE

B. NAKLADANIE S ODPADMI

C. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

D. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Miera spolufinancovania: 0 %

Termíny hodnotenia:
1. hodnotiace kolo do 12.8.2024
2. hodnotiace kolo do 12.9.2024

Výzva je otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov.

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. čísle: 0947 940 402.

Naspäť na výpis