Ekonomika organizácie a čerpanie prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020

Autor: RA NSRV SR pre Prešovský kraj | Dátum: 06.05.2020

Dňa 9.3.2020 sa na Úrade PSK ukutočnil informačný seminár na tému Ekonomika organizácie a čerpanie prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020.


Seminár viedla lektorka pani Jana Vozáryová  a zúčastnilo sa ho spolu 34 účastníkov. Regionálna anténa vysielala školenie naživo prostredníctvom služby Skype, školenie tak mohli sledovať aj 7 účastníci, ktorí sa školenie nezúčastnili z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu.

Viac informácií nájdete v správe z aktivity.

Naspäť na výpis