Nový prístup k implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)

Dátum: 09.06.2022

Regionálne antény NSRV SR pre Prešovský a Košický kraj organizovali dňa 18. a 19.05.2022 informačný seminár s názvom "Nový prístup k implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)" so zastúpením lektorov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Naspäť na výpis