Aktuálne výzvy pre uchádzačov

Pozrite si zoznam aktuálnych výziev pre uchádzačov.

Súbory na stiahnutie

Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Ubytovňa v súkromí Stará Lesná. (ZIP: 8 MB) Výzva na predloženie CP - Rekonštrukcia predajne (ZIP: 2 MB) Výzva na predloženie CP - Rekonštrukcia varne (ZIP: 6 MB) Výzva na predloženie CP - Výstavba chmeľnice (ZIP: 2 MB) Výzva na predloženie CP - Propagácia experimentálneho pivovaru (TV reklama) (ZIP: 1 MB) Výzva na predloženie CP - Propagácia reštaurácie (billboardová kampaň) (ZIP: 1 MB) Výzva na predloženie CP - Vybavenie a zariadenie degustačného priestoru (ZIP: 1 MB) Výzva na predloženie CP - Hranolový lis (ZIP: 1 MB) Výzva na predloženie CP - Vysokozdvižný vozík (ZIP: 1 MB) Výzva na predloženie CP - Kvasné tanky (ZIP: 1 MB) Výzva na predloženie CP - Kvasničkáreň (ZIP: 1 MB) Výzva na predloženie CP - Automobil pre ambulantný predaj (ZIP: 1 MB) Výzva na predloženie CP - Dodávka auta na odvoz chmeľu s prívesom (ZIP: 1 MB) Výzva na predloženie CP - Dodávka vlečky na chmeľ (ZIP: 1 MB) Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia kostola sv. Kataríny (ZIP: 10 MB) Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia strechy farskej budovy (ZIP: 2 MB) Linka na čistenie poľnohospodárskych plodín (ZIP: 1 MB) SP deratizácia a dezinsekcia v obci Jarovnice (ZIP: 575 KB) Súťažné podklady - Strojno-technologické vybavenie (ZIP: 139 KB) Turistická ubytovňa Vyšný Klátov-Predná Holica (ZIP: 2 MB) Výzva na predloženie CP SP ARCHESKANZEN Nižna Myšľa (PDF: 514 KB) Výzva na predloženie CP S-TV MARTEX EU (ZIP: 695 KB) Výzva na predloženie CP Družstevná p. Hornáde - altánok a ohnisko (ZIP: 976 KB) Výzvy na predloženie CP - Rekonštrukcia strechy OÚ a KD Šarišské Sokolovce (ZIP: 565 KB) Výzva na predloženie cenovej ponuky zvonica Smolník (ZIP: 849 KB) Výzva na predloženie CP Oplotenie cintorína Šarišské Sokolovce (ZIP: 470 KB) Výzva na predloženie cenovej ponuky DI Hunkovce (ZIP: 550 KB)