Aktualizácia VÝZVY – ZVÝŠENIE KAPACÍT MATERSKÝCH ŠKÔL

Dátum: 03.10.2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aktualizuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na Zvýšenie kapacít materských škôl.

Termín na začatie podávania Žiadostí: 24.8.2022

Uzavretie výzvy: do vyčerpania alokácie

Celková alokácia vyčlenená na výzvu: 82 550 000 Eur

Maximálna výška podpory: 17 388 Eur na jedno novovytvorené miesto pre dieťa

Minimálne novovytvorená kapacita: 10 miest

Financovanie: 100 % oprávnených výdavkov

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0915 942 434/ 0947 940 401/ 0947 940 402.

Naspäť na výpis