Referencie - samospráva

 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie  Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Starej Ľubovni (819 879,88 €)
 • Obec Poľany Rekonštrukcia centrálneho priestranstva, otočiek autobusov, prejazdného chodníka, výstavba autobusových zastávok (105 641,62 €)
 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité (779 251,73 €)
 • Obec Štítnik Regenerácia verejných priestranstiev v obci Štítnik (289 977,13 €)
 • Mesto Kežmarok Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (1 412 551,10 €)
 • Mesto Lipany Vybudovanie splaškovej kanalizácie na Krivianskej ulici (226 714,93 €)
 • Správa ciest KSK Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji (6 930 358,79 €)
 • Obec Víťaz Regenerácia obce Víťaz (223 271,28 €​)
 • Obec Jarovnice Kanalizácia a ČOV Jarovnice - rozšírenie (443 954,57 €)
 • Obec Gerlachov Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gerlachov (209 997,00 €)
 • Obec Krivany Podpora komunitnej sociálnej práce v obci Krivany (24 426,00 €​)
 • Obec Spišský Štvrtok Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok (204 409,32 €​)
 • Obec Valaská Dubová Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Valaská Dubová(119 928,38 €​)
 • Obec Biskupice Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia (123 711,94 €​)
 • Mesto Jelšava Jelšava - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia (281 355,87 €​)
 • Obec Litmanová Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Litmanová (125 727,97 €​)
 • Obec Malá Domaša Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci (46 662,68 €​)
 • Obec Petrovany Odkanalizovanie aglomerácie Kendice (6 180 112,89 €)
 • Obec Liptovská Teplička Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci - 2.stavba (2 394 169,27 €)
 • Mesto Poprad Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Podtatranská (551 437,05 €)
 • Obec Zborov Komunitné centrum Zborov (322 891,00 €)
 • Obec Družstevná pri Hornáde Komunitné centrum v obci Družstevná pri Hornáde (236 080,00 €)
 • Obec Hermanovce Komunitné centrum Hermanovce (308 928,03 €)
 • Obec Kružlová Komunitné centrum Kružlová (322 891,00 €)
 • Obec Ražňany Komunitné centrum Ražňany (242 419,78 €)
 • Obec Ražňany Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany (109 939,68 €)
 • Obec Ostrovany Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany (201 610,80 €)
 • Obec Slovenská Ves Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves (100 805,40 €)
 • Obec Petrovany Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Petrovany (256 800,00 €)
 • Obec Jarovnice Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice (651 190,94 €)
 • Obec Družstevná pri Hornáde 4-triedna Materská škola Družstevná pri Hornáde (592 577,60 €)
 • Obec Veľká Lomnica Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica (780 615,00 €)
 • Obec Víťaz Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Víťaz (100 956,99 €)
 • Obec Ražňany Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany (216 562,00 €)
 • Obec Petrovany Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Petrovany (268 217,52 €)
 • Obec Hranovnica Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica (329 270,76 €)
 • Obec Lipníky Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky (241 479,26 €)
 • Obec Marhaň Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Marhaň (232 824,06 €)
 • Obec Turany nad Ondavou Zníženie energetickej náročnosti KSB Turany nad Ondavou (392 039,10 €)
 • Obec Vyšný Orlík Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Vyšný Orlík (489 810,44 €)
 • Obec Hažlín Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín (96 975,03 €)
 • Obec Slavošovce Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce (435 733,93 €)
 • Obec Bodovce Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bodovce (21 499,53 €)
 • Obec Breznička Rekonštrukcia materskej školy na požiarnu zbrojnicu v obci Breznička (30 000 €)
 • Obec Bukovce Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bukovce (30 000 €)
 • Obec Čelovce Prístavba požiarnej zbrojnice v obci Čelovce (30 000 €)
 • Obec Demjata Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Demjata (30 000 €)
 • Obec Gregorovce Stavebné úpravy na hasičskej zbrojnici v obci Gregorovce (28 441,68 €)
 • Obec Harhaj Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Harhaj (30 000 €)
 • Obec Hrabovec Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Hrabovec (28 422,84 €)
 • Obec Hubošovce Rekonštrukcia garáže na požiarnu zbrojnicu v obci Hubošovce (30 000 €)
 • Obec Kendice Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kendice (30 000 €)
 • Obec Kochanovce Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Kochanovce (30 000 €)
 • Obec Komárov Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Komárov (30 000 €)
 • Obec Lúčka Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum v obci Lúčky (30 000 €)
 • Lužany pri Topli Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Lužany pri Topli (30 000 €)
 • Obec Petrovce Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce (30 000 €)
 • Obec Šandal Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Šandal (30 000 €)
 • Obec Široké Celková obnova požiarnej zbrojnice v obci Široké (30 000 €)
 • Obec Tulčík Prístavba hasičskej zbrojnice v obci Tulčík (30 000 €)
 • Obec Víťaz Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Víťaz (30 000 €)
 • Obec Vyšný Orlík Rekonštrukcia garáže na požiarnu zbrojnicu v obci Vyšný Orlík (30 000 €)
 • Obec Bajany Pozemkové úpravy - kataster Bajany (1 179 363,95 €)
 • Obec Becherov Plán spoločných a verejných zariadení pozemkových úprav v k.ú. obce Becherov (963 368,08 €)
 • Obec Betliar Realizácia projektu pozemkových úprav v obci Betliar (513 439,72 €)
 • Obec Brezovec Projekt pozemkových úprav v k.ú. obci Brezovec (1 165 843,77 €)
 • Obec Dvorianky Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. obce Dvorianky ( 889 448,48 €)
 • Obec Kvačany Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSU Kvačany (441 640,55 €)
 • Obec Lúčka Realizácia programu spoločných opatrení v obci Lúčka (714 600 €)
 • Obec Marhaň Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň (1 189 833,28 €)
 • Obec Miňovce Miňovce - vybudovanie spoločných zariadení PÚ (1 141 361,07 €)
 • Obec Nižná Jedľová Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová (1 074 240 €)
 • Obec Nižný Orlík Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižný Orlík (1 199 800 €)
 • Obec Nový Ruskov Spoločné zariadenia a opatrenia Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Ruskov a Malý Ruskov - prístupové poľné cesty (1 199 999,81 €)
 • Obec Potoky Potoky - vybudovanie spoločných zariadení PÚ (709 367,13 €)
 • Obec Vislava Výstavba spoločných zariadení PÚ (1 156 283,75 €)
 • Obec Raslavice Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice (468 421,84 €)
 • Obec Soľ Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Soľ (206 639,64 €)
 • Obec Zborov Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov (386 549,91 €)
 • Obec Vyšný Orlík Komunitné centrum Vyšný Orlík (232 283,11 €)
 • Obec Prakovce Nízkouhlíková stratégia – obec Prakovce (17 057,75 €)
 • Obec Petrovany Nízkouhlíková stratégia – obec Petrovany (16 096,21 €)
 • Mesto Kežmarok Nízkouhlíková stratégia – Mesto Kežmarok
 • Chotča DOM SMÚTKU – rekonštrukcia objektu (75 071,20 €)
 • Šandal Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal“ (34 731,84 €)
 • Lipníky Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE (100 000,00 €)
 • Obec Víťaz Podpora kompostovania v obci Víťaz (111 634,50 €)
 • Obec Široké Podpora kompostovania v obci Široké (121 254,96 €)
 • Obec Gánovce Komunitné centrum Gánovce – 124 382,14 €
 • Obec Jarovnice Komunitné centrum v obci Jarovnice – 301 241,20 €
 • Obec Vyšný Orlík Komunitné centrum Vyšný Orlík – 244 975,00 €
 • Obec Jesenské Miestna občianska poriadková služba v obci Jesenské – 140 737,19 €
 • Obec Licince Miestna občianska poriadková služba v obci Licince – 93 824,79 €
 • Obec Marhaň Miestna občianska poriadková služba v obci Marhaň – 93 824,79 €
 • Obec Ostrovany Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany – 234 564,99 €
 • Mesto Poltár Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár – 187 649,59 €
 • Obec Slovenská Ves Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves – 93 824,79 €
 • Obec Šarišské Michaľany Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Michaľany – 93 824,79 €
 • Obec Ostrovany Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Ostrovany – 34 371,00 €
 • Obec Kluknava Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava – 185 984,06 €
 • Obec Ražňany Denný stacionár v obci Ražňany – 626 957,82 €
 • Obec Ražňany Obnova historického parku v obci Ražňany – 43 869,00 
 • Obec Hrabovčík Inštalácia kamerového systému pre účel prevencie kriminality v našej obci – 8 761,00 €
 • Obec Prakovce Bezpečný oddychový a športový areál ZŠ a MŠ v obci – 42 384,37 €
 • Obec Turňa nad Bodvou Rozšírenie kamerového systému v obci – III. Etapa – 47 111,00 €
 • Obec Uzovské Pekľany Prevencia kriminality rozšírením kamerového systému v obci Uzovské Pekľany – 17 128,50 €
 • Obec Breznica Výmena športového povrchu na multifunkčnom ihrisku v obci – 17 841,00 €
 • Obec Streda nad Bodrogom Nákup športovo-technického vybavenia pre obec – 6 000,00 €
 • Obec Streda nad Bodrogom Údržba telocvične základnej školy – 11 160,00 €
 • Obec Šarišské Michaľany Výstavba multifunkčného ihriska  v obci – 38 000,00 €
 • Obec Turňa nad Bodvou Výstavba detského ihriska v obci – 11 381,00 €
 • Obec Jarovnice Komunitné centrum v obci Jarovnice – 301 241,20 €
 • Obec Družstevná pri Hornáde 4-triedna Materská škola – 965 695,38 €
 • Obec Jarovnice Novostavba materskej školy v obci Jarovnice – 1 739 108,45 €
 • Obec Lúčky Materská škola v obci Lúčky – 205 228,96 €
 • Obec Petrovany Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Petrovany – 419 723,49 €
 • Mesto Sečovce Materská škola - obnova a nadstavba – 510 253,57 €
 • Obec Spišská Teplica Rekonštrukcia materskej školy Spišská Teplica – 481 730,50 €
 • Mesto Spišské Vlachy Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy – 1 238 408,96 €
 • Mestská časť Košice – Staré Mesto Rozvoj energetických služieb pre vybrané objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Košice – Staré Mesto – 54 747,74 €
 • Obec Jarovnice, Prestupné bývanie v obci Jarovnice, 2 188 271,51 €
 • Košický samosprávny kraj - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (284 902,62 €)
 • Mesto Rožňava - Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni (40 975,30 €) 
 • Mesto Veľký Šariš - Lepšie IKT a prírodovedné zručnosti žiakov na ZŠ Veľký Šariš (83 247,93 €) 
 • Obec Petrovany - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany (185 701,99 €) 
 • Obec Smilno - Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy materskej školy (47 810 €) 
 • Obec Breznica - NP Pomáhajúce profesie II (ZŠ, MŠ) 
 • Obec Prakovce - Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach (414 311,62 €)
 • Obec Uzovské Pekľany - Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany (459 810,50 €)
 • Obec Ražňany - Zlepšenie kvality života ohrozených komunít v obci Ražňany (16 425,00 €)
 • Mestská časť Košice – Krásna - Podpora triedeného zberu odpadu v mestskej časti Košice – Krásna (80 000 €)
 • Obec Jovsa - Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa (935 152,36 €) 
 • Obec Kluknava - Kluknava - vodovod, II. etapa rozšírenie (502 149,13 €) 
 • Družstevná pri Hornáde - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - Varovecká, Pod Hôrkou, Za kasárňou, 345 557,47 €
 • Hanušovce nad Topľou - Pozemné komunikácie - mesto Hanušovce nad Topľou, 278 302,12 €
 • Jarovnice - Pozemné komunikácie – obec Jarovnice, 984 751,26 €
 • Hermanovce - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Hermanovce, 518 462,12 €
 • Košice-Krásna - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mestskej časti Košice – Krásna, 61 965,74 € 
 • Marhaň - Pozemné komunikácie v obci Marhaň, 226 428,86 €
 • Raslavice - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Raslavice, 173 769,49 €
 • Slovenská Ves - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Slovenská Ves, 82 614,37 €
 • Smižany - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany, 382 072,66 €
 • Soľ - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ, 558 665,17 €
 • Spišský Štvrtok - Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok, 82 298,58 €
 • Šarišské Michaľany - Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany, 224 744,99 €
 • Smižany - Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec, 1 297 447,85 €
 • Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Soľ 217 912,15 €
 • Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce 312 120,60 €
 • Zlepšenie eGov služieb v meste Snina, 548 368,96 €
 • Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina, 290 897,00 €
 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišský Štvrtok, 493 851,83 €
 • Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde, 545 483,66 €
 • Moderné technológie pre moderné mesto, 618 738,00 €
 • Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou, 381 020,40 €
 • Moderné technológie v meste Snina, 463 213,80 €
 • Inteligentné mesto Vranov nad Topľou, 441 121,20 €
 • Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Soľ, 229 703,58 €
 • Krajšia obec Jakubovany, 137 720,98 €
 • Novým chodníkom k lepšiemu životu, 57 780,98 €
 • Zelená obec – Družstevná pri Hornáde, 474 612,00 €
 • Unity through Diversity (Jednota v rozmanitosti), 773 184,00 €
 • Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba, 2022, 89 995,12 €
 • Manažment údajov v meste Snina, 2022, 497 001,82 €
 • Materská škola v obci Ostrovany, 2021, 1 260 000,00 €
 • Zberný dvor a stojiská v obci Ostrovany, 2021, 249 691,41 €
 • Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany, 2022, 314 351,23 €
 • Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Kladzany, 2022, 37 935,62 €
 • Realizácia vodozádržných opatrení v obci Šarišské Sokolovce, 2022, 171 911,70 €
 • Zvýšenie zdravotníckych kapacít v obci Jarovnice, 2020, 732 331,60 €
 • Bezbariérové detské ihrisko Košice – Krásna, 2022, 55 556,00 €
 • Zabezpečenie ochrany verejného zdravia v Prešovskom kraji, 2022, 716 620,49 €
 • Starostlivosť o verejné priestranstvá v obci Lesnica - PIENAP, 2022, 100 000 €
 • Starostlivosť o zeleň v obci ZBOJ - NP Poloniny, 2022, 10 000 €
 • Príprava regionálnych projektov v obci Družstevná pri Hornáde, 2023, 166 390,60 €
 • Príprava regionálnych projektov v mestskej časti Košice - Krásna, 2023, 13 347,50 €
 • Výstavba materskej školy v obci Šarišské Sokolovce, 2023, 730 296 €
 • Výstavba materskej školy v obci Šarišské Sokolovce - 744 414 €
 • Výstavba fotovoltického zariadenia na výrobu elektrickej energie pre obec Jesenské – 114 520,80 €
 • Obnova budovy základnej školy v Jakubovanoch - 421 739,81 €
 • Obnova budovy Základnej školy v Bajerove - 649 593,51 €
 • Stavebné úpravy kultúrno – správnej budovy v Komárove – 2. etapa - 802 050,34 €
 • Obnova budovy Materskej školy v Kostoľanoch nad Hornádom - 302 960,96 €
 • Miestna občianska a preventívna služba v obci Gánovce - 125 058,49 €
 • Miestna občianska a preventívna služba v obci Jesenské - 248 662,83 €
 • Miestne občianske a preventívne služby v obci Kendice - 331 550,44 €
 • Miestna občianska a preventívna služba v obci Marhaň - 161 897,48 €
 • Miestna občianska a preventívna služba v obci Ostrovany - 409 590,87 €
 • Miestna občianska a preventívna služba Ražňany - 163 836,35 €
 • Miestna občianska a preventívna služba v obci Slovenská Ves - 163 836,35 €
 • Miestna občianska a preventívna služba v obci Stročín – 82 402,89 €
 • Miestna občianska a preventívna služba v obci Tuhrina - 163 836,35 €
 • Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké
  Kapušany - 601 106,99 €
 • Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou
  Jaklovce - 2 523 140,81 €
 • Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x -
  706 620,32 €
 • Obec Tuhrina zlepšuje prístup k zamestnaniu a aktívnym opatreniam trhu práce
 • Centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb Jesenské
 • Novostavba materskej školy v obci Župčany
 • Rozšírenie kapacity materskej školy v Štrbe
 • Vodozádržné opatrenia – parkovisko v Chminianskej Novej Vsi
 • Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Kladzany
 • Modernizácia domu smútku v Štrbe
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE – ZŠ Chmeľov
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE – Základná škola Jakubovany
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE – Administratívna budova v Kolinovciach
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE – Dom kultúry Krompachy