Referencie - samospráva

 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie  Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Starej Ľubovni (819 879,88 €)
 • Obec Poľany Rekonštrukcia centrálneho priestranstva, otočiek autobusov, prejazdného chodníka, výstavba autobusových zastávok (105 641,62 €)
 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité (779 251,73 €)
 • Obec Štítnik Regenerácia verejných priestranstiev v obci Štítnik (289 977,13 €)
 • Mesto Kežmarok Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (1 412 551,10 €)
 • Mesto Lipany Vybudovanie splaškovej kanalizácie na Krivianskej ulici (226 714,93 €)
 • Správa ciest KSK Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji (6 930 358,79 €)
 • Obec Víťaz Regenerácia obce Víťaz (223 271,28 €​)
 • Obec Jarovnice Kanalizácia a ČOV Jarovnice - rozšírenie (443 954,57 €)
 • Obec Gerlachov Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gerlachov (209 997,00 €)
 • Obec Krivany Podpora komunitnej sociálnej práce v obci Krivany (24 426,00 €​)
 • Obec Spišský Štvrtok Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok (204 409,32 €​)
 • Obec Valaská Dubová Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Valaská Dubová(119 928,38 €​)
 • Obec Biskupice Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia (123 711,94 €​)
 • Mesto Jelšava Jelšava - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia (281 355,87 €​)
 • Obec Litmanová Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Litmanová (125 727,97 €​)
 • Obec Malá Domaša Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci (46 662,68 €​)
 • Obec Petrovany Odkanalizovanie aglomerácie Kendice (6 180 112,89 €)
 • Obec Liptovská Teplička Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci - 2.stavba (2 394 169,27 €)
 • Mesto Poprad Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Podtatranská (551 437,05 €)
 • Obec Zborov Komunitné centrum Zborov (322 891,00 €)
 • Obec Družstevná pri Hornáde Komunitné centrum v obci Družstevná pri Hornáde (236 080,00 €)
 • Obec Hermanovce Komunitné centrum Hermanovce (308 928,03 €)
 • Obec Kružlová Komunitné centrum Kružlová (322 891,00 €)
 • Obec Ražňany Komunitné centrum Ražňany (242 419,78 €)
 • Obec Ražňany Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany (109 939,68 €)
 • Obec Ostrovany Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany (201 610,80 €)
 • Obec Slovenská Ves Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves (100 805,40 €)
 • Obec Petrovany Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Petrovany (256 800,00 €)
 • Obec Jarovnice Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice (651 190,94 €)
 • Obec Družstevná pri Hornáde 4-triedna Materská škola Družstevná pri Hornáde (592 577,60 €)
 • Obec Veľká Lomnica Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica (780 615,00 €)
 • Obec Víťaz Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Víťaz (100 956,99 €)
 • Obec Ražňany Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany (216 562,00 €)
 • Obec Petrovany Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Petrovany (268 217,52 €)
 • Obec Hranovnica Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica (329 270,76 €)
 • Obec Lipníky Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky (241 479,26 €)
 • Obec Marhaň Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Marhaň (232 824,06 €)
 • Obec Turany nad Ondavou Zníženie energetickej náročnosti KSB Turany nad Ondavou (392 039,10 €)
 • Obec Vyšný Orlík Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Vyšný Orlík (489 810,44 €)
 • Obec Hažlín Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín (96 975,03 €)
 • Obec Slavošovce Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce (435 733,93 €)
 • Obec Bodovce Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bodovce (21 499,53 €)
 • Obec Breznička Rekonštrukcia materskej školy na požiarnu zbrojnicu v obci Breznička (30 000 €)
 • Obec Bukovce Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bukovce (30 000 €)
 • Obec Čelovce Prístavba požiarnej zbrojnice v obci Čelovce (30 000 €)
 • Obec Demjata Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Demjata (30 000 €)
 • Obec Gregorovce Stavebné úpravy na hasičskej zbrojnici v obci Gregorovce (28 441,68 €)
 • Obec Harhaj Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Harhaj (30 000 €)
 • Obec Hrabovec Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Hrabovec (28 422,84 €)
 • Obec Hubošovce Rekonštrukcia garáže na požiarnu zbrojnicu v obci Hubošovce (30 000 €)
 • Obec Kendice Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kendice (30 000 €)
 • Obec Kochanovce Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Kochanovce (30 000 €)
 • Obec Komárov Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Komárov (30 000 €)
 • Obec Lúčka Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum v obci Lúčky (30 000 €)
 • Lužany pri Topli Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Lužany pri Topli (30 000 €)
 • Obec Petrovce Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce (30 000 €)
 • Obec Šandal Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Šandal (30 000 €)
 • Obec Široké Celková obnova požiarnej zbrojnice v obci Široké (30 000 €)
 • Obec Tulčík Prístavba hasičskej zbrojnice v obci Tulčík (30 000 €)
 • Obec Víťaz Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Víťaz (30 000 €)
 • Obec Vyšný Orlík Rekonštrukcia garáže na požiarnu zbrojnicu v obci Vyšný Orlík (30 000 €)
 • Obec Bajany Pozemkové úpravy - kataster Bajany (1 179 363,95 €)
 • Obec Becherov Plán spoločných a verejných zariadení pozemkových úprav v k.ú. obce Becherov (963 368,08 €)
 • Obec Betliar Realizácia projektu pozemkových úprav v obci Betliar (513 439,72 €)
 • Obec Brezovec Projekt pozemkových úprav v k.ú. obci Brezovec (1 165 843,77 €)
 • Obec Dvorianky Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. obce Dvorianky ( 889 448,48 €)
 • Obec Kvačany Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSU Kvačany (441 640,55 €)
 • Obec Lúčka Realizácia programu spoločných opatrení v obci Lúčka (714 600 €)
 • Obec Marhaň Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň (1 189 833,28 €)
 • Obec Miňovce Miňovce - vybudovanie spoločných zariadení PÚ (1 141 361,07 €)
 • Obec Nižná Jedľová Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová (1 074 240 €)
 • Obec Nižný Orlík Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižný Orlík (1 199 800 €)
 • Obec Nový Ruskov Spoločné zariadenia a opatrenia Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Ruskov a Malý Ruskov - prístupové poľné cesty (1 199 999,81 €)
 • Obec Potoky Potoky - vybudovanie spoločných zariadení PÚ (709 367,13 €)
 • Obec Vislava Výstavba spoločných zariadení PÚ (1 156 283,75 €)
 • Obec Raslavice Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice (468 421,84 €)
 • Obec Soľ Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Soľ (206 639,64 €)
 • Obec Zborov Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov (386 549,91 €)
 • Obec Vyšný Orlík Komunitné centrum Vyšný Orlík (232 283,11 €)
 • Obec Prakovce Nízkouhlíková stratégia – obec Prakovce (17 057,75 €)
 • Obec Petrovany Nízkouhlíková stratégia – obec Petrovany (16 096,21 €)
 • Mesto Kežmarok Nízkouhlíková stratégia – Mesto Kežmarok
 • Chotča DOM SMÚTKU – rekonštrukcia objektu (75 071,20 €)
 • Šandal Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal“ (34 731,84 €)
 • Lipníky Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE (100 000,00 €)
 • Obec Víťaz Podpora kompostovania v obci Víťaz (111 634,50 €)
 • Obec Široké Podpora kompostovania v obci Široké (121 254,96 €)
 • Obec Gánovce Komunitné centrum Gánovce – 124 382,14 €
 • Obec Jarovnice Komunitné centrum v obci Jarovnice – 301 241,20 €
 • Obec Vyšný Orlík Komunitné centrum Vyšný Orlík – 244 975,00 €
 • Obec Jesenské Miestna občianska poriadková služba v obci Jesenské – 140 737,19 €
 • Obec Licince Miestna občianska poriadková služba v obci Licince – 93 824,79 €
 • Obec Marhaň Miestna občianska poriadková služba v obci Marhaň – 93 824,79 €
 • Obec Ostrovany Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany – 234 564,99 €
 • Mesto Poltár Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár – 187 649,59 €
 • Obec Slovenská Ves Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves – 93 824,79 €
 • Obec Šarišské Michaľany Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Michaľany – 93 824,79 €
 • Obec Ostrovany Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Ostrovany – 34 371,00 €
 • Obec Spišská Teplica Vodozádržné opatrenia v obci Spišská Teplica – 349 969,59 €
 • Obec Gánovce Vodozádržné opatrenia v obci Gánovce – 175 944,69 €
 • Obec Kluknava Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava – 185 984,06 €
 • Obec Raslavice Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice – 181 395,27 €
 • Obec Šarišské Michaľany Vodozádržné opatrenia v obci Šarišské Michaľany – 90 558,17 €
 • Obec Ražňany Denný stacionár v obci Ražňany – 626 957,82 €
 • Obec Ražňany Obnova historického parku v obci Ražňany – 43 869,00 €
 • Obec Bajerovce Obnova a zachovanie ľudových tradícií v obci Bajerovce – 12 217,00 €
 • Obec Petrovany Folklór – duša Slovenska – 31 721,00 €
 • Obec Ražňany Ňaršanska paráda – 9 637,00 €
 • Obec Beloveža Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Beloveža – 81 945,00 €
 • Obec Kluknava Kluknava - vodovod III. etapa – rozšírenie – 200 000,00 €
 • Mestská časť Košice – Krásna Podpora triedeného zberu odpadu v mestskej časti Košice – Krásna – 80 000,00 €
 • Obec Lúčka Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lúčka – 44 567,00 €
 • Mesto Moldava nad Bodvou Implementácia  opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia – 188 847,00 €
 • Mesto Rožňava Implementácia  opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia v budove SOŠ Technická, Rožňava – 200 000,00 €
 • Obec Ruská Poruba Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ruská Poruba – 44 373,00 €
 • Mesto Sečovce Výmena kotlov v Spojenej škole Kollárová 17, Sečovce – 200 000,00 €
 • Mesto Spišská Nová Ves Rekonštrukcia kotolne v SOŠ Spišská Nová Ves – 171 000,00 €
 • Mesto Spišská Stará Ves Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Stará Ves – 171 000,00 €
 • Obec Staškovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškovce – 47 130,00 €
 • Obec Šarišské Sokolovce Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šarišské Sokolovce – 47 680,00 €
 • Obec Šemetkovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Šemetkovce – 46 170,00 €
 • Obec Tulčík Podpora triedeného zberu odpadu v obci Tulčík – 67 027,00 €
 • Obec Vagrinec Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vagrinec – 44 198,00 €
 • Obec Vyšný Orlík Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vyšný Orlík – 48 081,00 €
 • Obec Bajany Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany – 118 675,00 €
 • Obec Becherov Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Becherov – 68 070,00 €
 • Obec Malý Šariš Obnova obecného úradu Malý Šariš - 160 131,00 €
 • Obec Nižná Jedľová Zateplenie kultúrno-správnej budovy Nižná Jedľová – 64 829,00 €
 • Mesto Spišská Stará Ves Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu – 200 000,00 €
 • Obec Vyšný Slaná Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Vyšná Slaná – 116 417,00 €
 • Obec Bočiar Kamerový systém v  obci - bezpečný život v obci – 5 958,00 €
 • Obec Boťany Prevencia kriminality v našej obci – rozšírenie kamerového systému  – 19 654,13 €
 • Obec Geča Zníženie kriminality rozšírením kamerového systému v obci – 10 015,00 €
 • Obec Hrabovčík Inštalácia kamerového systému pre účel prevencie kriminality v našej obci – 8 761,00 €
 • Obec Prakovce Bezpečný oddychový a športový areál ZŠ a MŠ v obci – 42 384,37 €
 • Obec Ražňany Prevencia kriminality rozšírením a modernizáciou kamerového systému v obci – 16 456,03 €
 • Mesto Sečovce Zvýšenie bezpečnosti v našom meste – rozšírenie kamerového systému – 66 000,00 €
 • Obec Streda nad Bodrogom Zvýšenie bezpečnosti v obci – vybudovanie kamerového systému – 58 380,66 €
 • Obec Turňa nad Bodvou Rozšírenie kamerového systému v obci – III. Etapa – 47 111,00 €
 • Obec Ždiar Prevencia kriminality rozšírením kamerového systému v obci – 27 575,20 €
 • Obec Petrovany Rozšírenie infraštruktúry priemyselnej zóny Petrovany – Hora – 39 600,00 €
 • Obec Hermanovce Bezpečný priechod pre chodcov v obci Hermanovce – 6 764,00 €
 • Obec Rokycany Bezpečný priechod pre chodcov v obci Rokycany – 4 218,00 €
 • Obec Šarišské Michaľany Bezpečný priechod pre chodcov v obci Šarišské Michaľany - 21 650,50 €
 • Obec Boťany Prevencia kriminality rozšírením kamerového systému v obci Boťany – 47 052,07 €
 • Obec Družstevná pri Hornáde Prevencia kriminality rozšírením kamerového systému v obci Družstevná pri Hornáde – 30 294,36 €
 • Obec Sedliská Prevencia kriminality rozšírením kamerového systému v obci Sedliská – 38 868,11 €
 • Obec Štrba Prevencia kriminality rozšírením kamerového systému v obci Štrba – 71 859,67 €
 • Obec Uzovské Pekľany Prevencia kriminality rozšírením kamerového systému v obci Uzovské Pekľany – 17 128,50 €
 • Podbranisko Prevencia kriminality rozšírením kamerového systému v obciach záujmového združenia Spišský hrad – Podbranisko – 82 959,24 €
 • Mesto Moldava nad Bodvou Rozvoj e-mobility v Moldave nad Bodvou (E-Bikes) – 27 000,00 €
 • Mesto Svidník Svidník E-Green City – 37 800,00 €
 • Obec Lesnica Zatraktívnenie verejného priestranstva v obci Lesnica pre rozvoj cestovného ruchu na Pieninách – 42 570,00 €
 • Obec Uzovské Pekľany Rozšírenie priestorových kapacít základnej školy v obci Uzovské Pekľany – 200 000,00 €
 • Obec Breznica Výmena športového povrchu na multifunkčnom ihrisku v obci – 17 841,00 €
 • Obec Geča Oprava budovy na šport v obci – 19 019 €
 • Obec Hankovce Výstavba detského ihriska v obci - 12 000,00 €
 • Obec Chrastné Výstavba detského ihriska v obci – 12 000,00 €
 • Obec Jakubovany Výstavba detského ihriska v obci – 11 323,00 €
 • Obec Jarovnice Výstavba multifunkčného ihriska v obci – 38 000,00 €
 • Obec Lesnica Výstavba multifunkčného ihriska v obci - 38 000,00 €
 • Obec Marhaň Výstavba detského ihriska v obci – 12 000,00 €
 • Obec Petrovany Výstavba detského ihriska v obci – 12 000,00 €
 • Obec Podhradík Výstavba multifunkčného ihriska v obci – 38 000,00 €
 • Obec Ražňany Nákup športovej výbavy pre obec – 5 048,00 €
 • Obec Spišská Teplica Výstavba detského ihriska v obci – 9 752,00 €
 • Obec Streda nad Bodrogom Nákup športovo-technického vybavenia pre obec – 6 000,00 €
 • Obec Streda nad Bodrogom Údržba telocvične základnej školy – 11 160,00 €
 • Obec Šarišské Michaľany Výstavba multifunkčného ihriska  v obci – 38 000,00 €
 • Obec Šarišské Sokolovce Výstavba detského ihriska v obci – 11 266,00 €
 • Obec Turňa nad Bodvou Výstavba detského ihriska v obci – 11 381,00 €
 • Obec Žehňa Výstavba detského ihriska v obci – 10 982,00 €
 • Obec Kobyly Úprava verejného priestranstva obce Kobyly – 27 000,00 €
 • Obec Rešov Oprava miestnych komunikácii v obci Rešov – 26 965,53 €
 • Obec Tulčík Úprava miestnych komunikácii v obci Tulčík – 19 101,79 €
 • Obec Vyšný Orlík Výstavba detského ihriska v obci Vyšný Orlík – 13 586,32 €
 • Obec Jarovnice Komunitné centrum v obci Jarovnice – 301 241,20 €
 • Obec Jarovnice Prestupné bývanie v obci Jarovnice – 2 375 000,00 €
 • Obec Jarovnice Prestupné bývanie v obci Jarovnice 2 – 2 105 166,41 €
 • Obec Jarovnice Prestupné bývanie v obci Jarovnice 3 - 2 105 166,41 €
 • Obec Jarovnice Prestupné bývanie v obci Jarovnice 4 – 2 320 007,39 €
 • Obec Jarovnice Prestupné bývanie v obci Jarovnice 5 - 2 320 007,39 €
 • Obec Družstevná pri Hornáde Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - Varovecká, Pod Hôrkou, Za kasárňou – 345 557,47 €
 • Mesto Hanušovce nad Topľou Pozemné komunikácie - mesto Hanušovce nad Topľou – 285 646,41 €
 • Obec Hermanovce Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Hermanovce – 519 093,49 €
 • Obec Jarovnice Pozemné komunikácie - obec Jarovnice – 1 331 859,72 €
 • Obec Kendice Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Kendice – 155 230,49 €
 • Mestská časť Košice – Krásna Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mestskej časti Košice – Krásna – 76 860,38 €
 • Obec Marhaň Pozemné komunikácie v obci Marhaň – 460 195,69 €
 • Obec Petrovany Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Petrovany – 948 113,28 €
 • Obec Raslavice Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Raslavice – 173 769,49 €
 • Obec Slovenská Ves Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Slovenská Ves – 82 614,37 €
 • Obec Smižany Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany – 451 197,09 €
 • Obec Soľ Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ – 630 185,70 €
 • Obec Spišský Štvrtok Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok – 82 298,58 €
 • Obec Šarišské Michaľany Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany – 237 690,00 €
 • Obec Veľká Ida Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Veľká Ida – 813 805,51 €
 • Obec Družstevná pri Hornáde 4-triedna Materská škola – 965 695,38 €
 • Obec Jarovnice Novostavba materskej školy v obci Jarovnice – 1 739 108,45 €
 • Obec Lúčky Materská škola v obci Lúčky – 205 228,96 €
 • Obec Petrovany Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Petrovany – 419 723,49 €
 • Mesto Sečovce Materská škola - obnova a nadstavba – 510 253,57 €
 • Obec Spišská Teplica Rekonštrukcia materskej školy Spišská Teplica – 481 730,50 €
 • Mesto Spišské Vlachy Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy – 1 238 408,96 €
 • Obec Uzovské Pekľany Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany – 460 709,96 €
 • Mestská časť Košice – Staré Mesto Rozvoj energetických služieb pre vybrané objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Košice – Staré Mesto – 54 747,74 €
 • Mesto Dobšiná Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – 40 975,30 €
 • Obec Jarovnice, Prestupné bývanie v obci Jarovnice, 2 188 271,51 €