Referencie - súkromný sektor

 • STELMO SK, s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (407 000,00 €)
 • COMMERC SERVICE spol. s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (285 000,00 €)
 • COMMERC SERVICE spol. s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (1 701 391,00 €)
 • Pekáreň Gros spol. s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK (1 011 191,00 €)
 • Pekářeň Gros, spol. s.r.o. Zateplenie priemyselnej budovy pekárne v spoločnosti Pekáreň Gros spol s.r.o. (450 331,00 €)
 • SOLAR Real, s.r.o. Zateplenie a výmena okien vo výrobných priestoroch spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. (147 918,99 €)
 • ORAC SLOVAKIA, s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (314 920,00 €)
 • Pivovar Kaltenecker s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (2 999 720,00 €)
 • Wellbeing s.r.o. Vytvorenie nových pracovných miest a zaškolenie novoprijatých pracovníkov (40 268,80 €)
 • ProTech Service, s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (1 520 705,00 €)
 • GOHR, s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (889 400,00 €)
 • Schüle Slovakia, s.r.o. Zníženie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok (601 820,00 €)
 • VADIN s.r.o. Zvýšenie energetickej efektívnosti stolárskej dielne (213 004,00 €)
 • VADIN s.r.o. Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (742 700,00 €)
 • AGISS, s.r.o. Modernizácia farmy AGISS, s.r.o. v sektore živočíšnej výroby (499 897,78 €)
 • DESIDER BACUŠAN, spol. s r.o. Realizácia ozdravných opatrení a rekonštrukcia lesnej cesty v DESIDER BACUŠAN, s. r.o. (262 870,03 €)
 • Pozemkové spoločenstvo urbárnikov - Projekt ozdravných opatrení a rekonštrukcia lesnej cesty v Pozemkovom spoločenstve urbárnikov Slovenské Krivé (269 887,80 €)
 • Ing. František Onderčo Nízkokapacitné ubytovacie a relaxačné zariadenie - Sabinov (195 595,34 €)
 • Commerc Service spol. s r.o. Inovatívna technologická linka pre výrobu Lean Management produktov k zvyšovaniu produktivity koncových zákazníkov spoločnosti (692 350,00 €)
 • ProTech Coating Service, s.r.o. Rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných automotive komponentov a reverzného inžinieringu (400 000,00 €)
 • MONER, s.r.o. Inovácie v spoločnosti (400 000,00 €)
 • Schüle Slovakia, s.r.o. Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o. (1 436 346,08 €)
 • BESKYDIA, s.r.o. Obstaranie strojov do rastlinnej výroby na modernizáciu farmy - BESKYDIA, s.r.o. (109 345,00 €)
 • AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. Obstarávanie strojov do rastlinnej výroby spoločnosti AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. (449 000,00 €)
 • Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva Dlhoňa v sektore živočíšnej výroby (1 301 179,78 €)
 • AGISS, s.r.o. Modernizácia farmy AGISS, s.r.o. v sektore živočíšnej výroby (499 897,78 €)
 • Ing. Jozef Kandráč Zvýšenie energetickej hospodárnosti výrobných objektov v prevádzke na výrobu odevov - Ing. Jozef Kandráč (242 382,88 €)
 • GALIJA COLOR, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením vyspelých technológií v kovovýrobe - GALIJA COLOR, s.r.o. (114 429,00 €)
 • Gort, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Gort, s.r.o. prostredníctvom výskumu a vývoja fermentora a teplovzušného trubogenerátora (974 868,20 €)
 • VADIN s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VADIN s.r.o. zavádzaním inovatívnych technológií do výroby nábytku (743 700,00 €)
 • SOLAR Real, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti budov spoločnosti (235 153,41 €)
 • SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Závod spoločnosti SK - TEX, s.r.o. na výrobu tepelnej a zvukovej izolácie - zariadenie na zhodnotenie a komplexné spracovanie odpadov z textilu a použitého šatstva (9 148 824,57 €)
 • Handtmann Slovakia, s.r.o Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti (538 170,45 €)
 • Fagor Ederlan Slovensko, a.s. Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti (796 249,30 €)
 • GOHR s.r.o. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti (199 973,83 €)
 • LAK SERVIS PREŠOV, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy (121 265,33 €)
 • ELYANA, s.r.o Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy v spoločnosti (196 572,45 €)
 • EKOL - recyklačné systémy, s.r.o. Prešov Podpora prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadových olejov spoločnosti EKOL - recyklačné systémy, s.r.o. Prešov – 71 512,83 €
 • DONO, spol. s r.o. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov a ich recyklácia spoločnosťou DONO, spol. s r.o. – 73 507,28 €
 • adv holding s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti adv holding s.r.o. – 167 424,84 €
 • AIP projekt, s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti AIP projekt, s.r.o. – 78 482,00 €
 • DMM TRADE s.r.o.Podpora pracovných miest v spoločnosti DMM TRADE s.r.o. – 175 229,77 €
 • Forwarder SK s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti Forwarder SK s.r.o. – 24 958,03 €
 • Gard land s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti Gard land s.r.o. – 38 817,04 €
 • INTERKOV GROUP, s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti INTERKOV GROUP, s.r.o. – 61 775,32 €
 • J&J Holding s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti J&J Holding s.r.o. – 180 228,44 €
 • Lady Di, s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti Lady Di, s.r.o. – 70 913,86 €
 • StaBau spol. s r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti StaBau spol. s r.o. – 188 977,62 €
 • STAVIRO s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti STAVIRO s.r.o. – 72 164,42 €
 • ZETEZ s.r.o. Podpora pracovných miest v spoločnosti ZETEZ s.r.o. – 182 071,27 €
 • DSS VIA LUX Implementácia  opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia – 200 000,00 €
 • Vila Dr. Szontagh Obnova kultúrnej pamiatky v Novom Smokovci – Vila Dr. Szontagh – 139 428,00 €
 • PD Klatov, a.s. Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu – Turistická ubytovňa Vyšný Klátov - Predná Holica – 144 412,27 €
 • AmiNet, s.r.o. Inovatívne metódy merania a vyhodnocovania kvality ovzdušia – 153 271,42 €
 • DISPEX, s.r.o. Inovatívny monitoring vody prostredníctvom IoT – 131 288,08 €
 • TLE s.r.o. Inovatívne metódy výroby zubnej protetiky – 144 841,75 €
 • Aeroklub Košice, o.z. Košické letecké dni – 50 000 €