OBNOVA VEREJNÝCH HISTORICKÝCH A PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH BUDOV

Dátum: 11.08.2022

Výzva č. 1  na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Vyhlásenie výzvy:  30. 06. 2022

Termín na začatie podávania žiadostí:  01. 08. 2022

Uzavretie výzvy:  01. 12. 2024

Komponent:  2 – Obnova budov

Investícia:  2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Kód výzvy:  02I02-29-V01

Naspäť na výpis