VÝZVA - Č. 70/PRV/2023

Dátum: 14.12.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka na podporu investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (podopatrenie 8.6, číslo výzvy 70/PRV/2023).

Oblasti: 1. Obhospodarovatelia lesa a 2. Subjekty poskytujúce služby v lesníctve

Termín na začatie podávania žiadostí: 22.12.2023
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 31.03.2024

Výška podpory z oprávnených výdavkov: 50% pre menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a 40% ostatné regióny (Bratislavský kraj)

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0947 940 402/ 0947 940 403.

Naspäť na výpis