VÝZVA - CESTY II. A III. TRIEDY A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Dátum: 25.04.2024

Cieľom výzvy je rekonštrukcia, modernizácia a výstavba ciest II. a III. Triedy, ako aj výstavba a modernizácia miestnych komunikácií.

Celková alokácia: 142 755 114,00 EUR

Minimálna výška príspevku: 201 000 EUR

Termín výzvy: Výzva je otvorená do vyčerpania finančných prostriedkovPodmienka oprávnenosti: schválený projektový zámer IÚI

Miera spolufinancovania: 8 %

Oprávnené územie: celé Slovensko (UMR a VÚC)Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. čísle: 0947 940 402.

Naspäť na výpis