VÝZVA - PODPORA ROZVOJA UDRŽATEĽNOSTI MOBILITY MIMO BSK

Dátum: 15.04.2024

Celková alokácia (VÚC+UMR): 160 000 000 + 190 000 000 EUR

Minimálna výška príspevku: 200 000 EUR

Termín výzvy: Výzva je otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov

Podmienka oprávnenosti: schválený projektový zámer integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR

Miera spolufinancovania: 8 %, príp. 0% ŽSR

Oprávnené územie: celé Slovensko (UMR a VÚC) okrem Bratislavského kraja


Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0915 942 434 / 0947 940 402.

Naspäť na výpis