VÝZVA – VÝSTAVBA NOVÝCH ZARIADENÍ NA VÝROBU ELEKTRINY Z OZE

Dátum: 03.10.2023

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy.

Termín uzavretia výzvy: 15. 01. 2024

Alokácia výzvy: 63 740 000,00 Eur, z toho 11 740 000 EUR - výstavba nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a 52 000 000 EUR - výstavba nových zariadení na výrobu elektriny z OZE spojenú s výstavbou nového batériového systému

Maximálna intenzita pomoci pre projekt: 45% z celkových oprávnených výdavkov projektu

Oprávnené územie: celá SR (mimo poľnohospodárskych pozemkov)

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0915 942 434/ 0947 940 401/ 0947 940 402.

Naspäť na výpis