VÝZVA - VÝSTAVBA VODOVODOV, KANALIZÁCIE, STOKOVEJ SIETE, ČOV

Dátum: 29.09.2023

Ministerstvo životného prostredia SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na výstavbu stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov.

Termíny: 1. kolo do 30.11.2023, 2. kolo do 30.1.2024

Alokácia: 73 906 822,00 EUR

Intenzita pomoci: 92 % (spolufinancovanie zo strany obcí - 8 %)

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0947 940 401/ 0947 940 402.

Naspäť na výpis