VÝZVA – ZELENÁ A MODRÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Dátum: 13.12.2023

Výzva je určená na podporu adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy v celkovej alokácii: 40 mil. Eur.

Oprávnené aktivity: dažďové záhrady, zberné jazierka, mokrade, vegetačné strechy, zelené infiltračné pásy, remízky, zberné nádrže na vodu, terénne modelácie, suché poldre a iné

Oprávnené územie: celá SR

Miera spolufinancovania: 0%

Termíny: 30. apríl 2024


Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0915 942 434/ 0947 940 402/ 0947 940 404Naspäť na výpis