ZVÝŠENIE KAPACÍT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Dátum: 25.08.2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Termín na začatie podávania Žiadostí: 24.8.2022

Uzavretie výzvy: do vyčerpania alokácie

Celková alokácia vyčlenená na výzvu: 33 847 440 Eur

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 13 750 Eur na jednu novovytvorenú kapacitu

Minimálne novovytvorená kapacita: 10 miest

Kód výzvy: 07R02-20-V02

Naspäť na výpis