Pracovné stretnutie MAS k impelementácii stratégie CLLD

Dátum: 03.11.2021

Pozrite si správu z aktivity C 2.1/5 Pracovné stretnutie MAS k impelementácii stratégie CLLD, ktorá sa uskutočnila v Prešove dňa 28.10.2021.

Naspäť na výpis