Podopatrenie 16.4

Dátum: 06.05.2022

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj organizovala dňa 04.05.2022 informačný seminár s názvom "Podopatrenie 16.4 – Podpora spolupráce subjektov pri rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov", ktorého lektorom bol pán MVDr. Ján Marton.

Naspäť na výpis