Výzva č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1

Dátum: 23.03.2022

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj organizovala dňa 15.03.2022 informačný seminár s názvom "Výzva č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov", obsahom ktorého bolo odprezentovať všetky náležitosti výzvy potencionálnym žiadateľom.

Naspäť na výpis