VÝNIMOČNÁ POMOC PRE POĽNOHOSPODÁROV

Dátum: 30.06.2022

VÝNIMOČNÁ POMOC PRE POĽNOHOSPODÁROV PRE VÝROBCOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH SEKTOROCH

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatí poľnohospodárom výnimočnú pomoc zo zdrojov EÚ vo výške  5 239 169 EUR, ku ktorej SR prideľuje dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške do 200 %, t.j. do výšky 10 478 338 EUR. Ide o delegované nariadenie (EÚ) 2022/467 a Slovensko ju môže vyplatiť podľa ustanovených podmienok do 30. septembra 2022.

Obdobie na podanie žiadostí trvá od 30. júna 2022 do 15. júla 2022, žiadosti podané po uplynutí tohto obdobia nebudú akceptované.

Podpora sa poskytne podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe pôsobiacim v sektoroch živočíšnej výroby ako chovatelia dojníc, ošípaných a bahníc (ovce samičieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov), a to podľa počtu zvierat evidovanému k určenému dátumu v centrálnom registri hospodárskych zvierat a ak splnili podmienku hospodárenia so živinami a efektívneho využívania zdrojov tým, že v hospodárskom roku skončenom v roku 2021 vykonávali činnosti vo vzťahu k použitiu, produkcii a skladovaniu hospodárskych hnojív.

Viac informácii nájdete vo vyhlásenej výzve na: 

https://www.apa.sk/aktuality/v...

https://www.apa.sk/aktuality/v...


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:
e-mail: antenapresov@mediinvest.sk

tel. číslo: 0947 940 404

Naspäť na výpis